Одлука о избору најповољнијег понуђача

Ушне маркице – преговарачки поступак 2015
Калибрација 2015
Хемикалије 2015
Метал 2015
Стакло 2015
Одржавање возила 2015
Дијегностикуми и подлоге 2015
Канцеларијски материјал 2015
Одржавање рачунарских програма 2015 (Лот 2)
Микробиолошки системи за култивацију, хемикалије и боје 2015
Опрема за опремање лабораторија за контролу квалитета у поступку акредитације 2015
Пластика 2015
Ушне маркице 2015
Ушне маркице 2015 – 1
Одржавање рачунарских програма – поновљени поступак за лот 1 – Одржавање апликативног софтвера Млијеко-Софт 2015
Врећице за смеће и остало-поновљени поступак за лот 9 – Пластика 2015
Кит за дијагностику говеђе спонгиформне енцефалопатије имунохроматографском методом 2015
Средства за одржавање хигијене 2015
Систематски преглед радника 2015
Одржавање рачунарске опреме и унајмљивање уређаја за штампање 2015
Сервис и одржавање лабораторијске опреме 2015
ХТЗ-опрема 2015
Микроскопи 2015
Подуговарачке услуге 2015
Хемикалије за инструменте за анализу сировог млијека 2015
Сервис и одржавање лабораторијске опреме-поновљени поступак за BactoScan FOSS, Combi FOSS, живин анализатор-АМА 254, спектрофотометар 2015
Адвокатске услуге 2015
Одржавање рачунарске опреме и унајмљивање уређаја за штампање II 2015
Кит за дијагностику гравидитета – Елиса тест 2015
Гориво и лож уље 2015
Стручно усавршавање 1
Стручно усавршавање 2
Стручно усавршавање 3
Стручно усавршавање 4
Стручно усавршавање 5
Стручно усавршавање 6
Стручно усавршавање 7
Стручно усавршавање 8
Стручно образовање 2015
Хотели 1
Хотели 2
Хотели 3
Хотели 4
Секундарни референтни материјал за интерно подешавање инструмената за контролу сировог млијека 2016
Репрезентација, слава, прославе, скупови 2016
Услуге стручног усавршавања 2016
Услуге хотелског смјештаја 2016
Пластика – петри плоче и филтери 2016
Стакло (Стакло за инструменталне методе анализирања) 2016
Прибор за хроматографију и прибор за микроталасну пећницу и хемијски прибор за AAS – I 2016
Реагенси за прионске болести 2016
Mетал I (Метал за хемијску лабораторију) 2016
Хемикалије I 2016
Материјали за експериментална испитивања 2016
Подлоге 2016
Калибрација опреме 2016
Микробиолошке културе 2016
Mетал II 2016
Стакло II (стакло за аналитичке методе испитивања) 2016
Одржавање моторних возила 2016
Kанцеларијски материјал 2016
Одржавање рачунарских програма -одржавање лабораторијског, информационог и менаџмент система (ЛИМС), софтвер Лабис 2.0 – 2016
Пластика II 2016
Прибор за хроматографију и прибор за микроталасну пећницу и хемијски прибор за AAS II -2016
Одржавање рачунарске опреме и унајмљивање уређаја за штампање 2016
Хемикалије II 2016
Дијагностикуми 2016
Микробиолошки системи за култивацију, хемикалије и боје 2016
Одржавање рачунарских програма-одржавање апликативног софтвера Млијекософт 2016
Ушне маркице 2016
Подуговарачке услуге 2016
Теретно возило са расхладним уређајем 2016
Сервис и одржавање лабораторијске опреме 2016
Хемикалије за инструменте за анализу сировог млијека 2016
Ушне маркице – одлука II
Сервис и одржавање лабораторијске опреме – поновљени поступак за Axio Observer A1 Carl Zeiss, живин анализатор – АМА 254, Машина за прање суђа, љепилица ротирајућа, компресор, машина за разливање подлога, омекшивач воде, Преглед и подешавање сигурносних вентила на аутоклаву (лот 13 и лот 22) – 2016
Гориво и лож уље 2016.
Секундарни референтни материјал за интерно подешавање инструмената за контролу сировог млијека 2017.
Калибрација опреме 2017
Систематски преглед радника 2017
Аутоматске пипете 2017
Пластика-петри плоче 2017

Share Button
cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher